Expoziţia de pictură este forma de activitate culturală în cadrul căreia publicul vine în contact cu operele de artă.
Ceremonia prin care se realizează deschiderea expoziţiei de pictură este vernisajul şi reprezintă ocazia unde se crează mediul favorabil pentru expunere şi comunicare între organizatori/artiştii de artă şi participanţii la eveniment.

Prin organizarea de vernisaje instituţia contribuie la crearea unui cadru de coexistenţă a celor mai diverse curente şi tendinţe estetice în domeniul artelor, stimulând dezvoltarea fenomenului artistic naţional.

Cercul Militar Naţional organizează astfel de expoziţii de artă în scopuri precum: familiarizarea publicului cu operele de artă contemporană; susţinerea artiştilor şi formelor de artă; promovarea tinerelor talente şi oferirea posibilităţii unui debut expoziţional; utilizarea artei şi culturii ca educaţie alternativă pentru copii; lărgirea orizontului de cultură al utilizatorilor prin mijloacele de expresie plastică din domeniul picturii; stimularea creativităţii prin educarea sensibilităţii şi gustului estetic; crearea oportunităţilor de recreere şi delectare.