Expoziția de pictură si grafică a artistului plastic Andrei Damo

3 1

Expoziția de pictură și grafică ”Carnivale” a artistului plastic Andrei Damo, deschisă în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2017.
Expoziția este vernisată, luni, 25 septembrie, de Amelia Dincă, critic de artă, și Valentin Tănase, directorul Studiolui de Arte Plastice al Armatei.

Estetism plasticizant –cronică de Octavian Mihalcea, Biblioteca Militară Națională

În perioada 25 septembrie - 12 octombrie, Galeria Artelor din cadrul Cercului Militar Național propune iubitorilor artei expoziția de pictură și grafică a cunoscutului plastician Andrei Damo, sugestiv intitulată Carnivale. Aici ne întâmpină spectaculoase reprezentări descinse dintr-o pluristratificată stare misterioasă, oglindind imagini ce depășesc programatic limitele și se îndreaptă spre arealuri simbolice. Pecețile tainei sunt consubstanțiale acestui mod de a ființa artistic. Măștile vin să accentueze prezenta accepțiune manieristă, carnavalescă. Din punct de vedere auctorial, găsim în expoziție ipostazieri ale unui medievism oniric ilustrând o sobrietate cvasimonahală. Unele personaje care animă tablourile, nuduri eclatante sau figuri încărcate de un asumat esoterism, ne vor locui multă vreme imaginarul. Estetismul plasticizant reprezintă fundamentul artei lui Andrei Damo. Spectacolul diversității are darul de a provoca potențialitățile estetice ale privitorilor. Subtilitatea cromatică se află în profund acord cu tematicile apropiate ocultării. Enigmele, atât de captivante, vor deschide fără încetare drumuri noi, fecunde. 

Distribuie
  • Twitter
  • Facebook