Expoziția Studioului de Arte Plastice al Armatei 2019

0 0

Expoziția de pictură și grafică "Farmecul peisajului" a Studioului de Arte Plastice al Armatei, deschisă în perioada 1-15 februarie 2019.
     

     

La Galeria Artelor a Cercului Militar Național a avut loc luni, 11 februarie 2019, vernisajul expoziției „Farmecul peisajului”. Sub egida ARMATA PREȚUIEȘTE ARTA, Instituțiile de cultură din armată au organizat, sub îndrumarea directă a domnului general Cătălin Zisu, acest eveniment de suflet, cu implicarea specială a pictorilor din cadrul Studioului de Arte Plastice al Armatei.

Studioul de Arte Plastice al Armatei a probat, de-a lungul timpului, o contribuţie statornică şi de prim rang la promovarea artei şi culturii româneşti. Pictura se numără printre fenomenele care îi apropie pe oameni. Pasiunea aceasta a existat dintotdeauna în inimile militarilor şi nu s-a domolit vreodată.

Așadar, evenimentul este dedicat artiștilor plastici care, astăzi, nu mai sunt printre noi. Lor le prezentăm, în semn de recunoștință, omagiul nostru.

În cadrul evenimentului s-a împlinit rânduiala slujbei de muţumire - TEDEUM - pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu susținută de preoții militari Georgian Mocanu și Iulian Iliescu. Cu acest prilej au fost comemorați artiștii plastici Gheorghe Ioniță și Ion Țolaș și au fost înmânate însemnele omagiale In Memoriam familiilor acestora. De asemenea, au mai fost consemnate intervențiile directorului Studioului de Arte Plastice al Armatei, Valentin Tănase, președintelui Societății Scriitorilor Militari, poetul Liviu Vișan, precum și medalioanele muzicale realizate de violonistul Stelian Ungureanu, directorul Ansamblului Artistic al Armatei și de Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din Bucureşticondus de arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă.

Așadar, între 1 și 15 februarie a.c., la Galeria Artelor din cadrul Cercului Militar Național putem vizita expoziția „Farmecul peisajului”, în cadrul căreia sunt prezente și lucrări ale pictorilor comemorați, Gheorghe Ioniță și Ion Țolaș.

Artist proteic, cu o forța de munca și de creație remarcabile, înzestrat cu o sensibilitate și o capacitate de pătrundere dincolo de aparentele realității directe, Gheorghe Ioniță a abordat cu talent și dăruire aproape toate genurile artistice, în mod deosebit pictura de șevalet și digitală, arta monumentală, fresca și mozaicul, sculptura, acuarela, grafica și artele decorative.

Maestru al peisajului, spirit liric, sensibil, cu un înnăscut har cromatic, Ion Țolaș, trecut de curând în eternitate, este autorul mai multor lucrări prezente în expoziție, ecouri ale unui echilibru propriu arealului natural.

Cei doi artiști au avut o contribuție deosebită la îmbogățirea patrimoniului Armatei și a Colecției de Artă Contemporană Românească a Cercului Militar Național. Operele lor se regăsesc în numeroase colecții din țară și din strainătate și, mai presus de orice, acestea rămân, pentru totdeauna, în memoria afectivă a prietenilor, a tuturor iubitorilor de frumos, a familiilor lor minunate.

Peisajele ce compun expoziția dau la iveală o bine-venită energie stenică, reliefând variate aspecte demne de a fi admirate. Întâlnim detalii care pot fi înscrise într-o veritabilă paradigmă a temperanței. Lucrările artiștilor Studioului de Arte Plastice al Armatei oglindesc stări caracterizate de puritate, filon situat în orizontul idilicului. Succesiunea anotimpurilor și particularitățile fiecăruia sunt redate prin intermediul ochiului estet, fiind surprinse particularități inedite. Spectacolul cromatic are un rol special. Prezența anumitor peisaje citadine pare că invită la descoperirea burgurilor reprezentate. Expoziția Studioului de Arte Plastice al Armatei reușește să ne racordeze la esențele mereu benefice naturii, salutară abordare estetică a mediului înconjurător. 

Distribuie
  • Twitter
  • Facebook