ROTONDA MAREŞALIRotonda Mareşalilor impune prin eleganţă şi sobrietate. Gradul de mareşalul este gradul cel mai înalt pe care îl poate atinge un ofiţer pe timp de război. Sunt prezente tablouri înfăţişând pe Alexandru Averescu şi Marcel Prezan, mareşali în Primul Război Mondial, precum şi Regele Ferdinand, care fiind comandant al armatei, avea gradul de mareşal.