ROTONDA SĂRINDAR


Rotonda Sărindar, numită aşa pentru a evoca vechiul lăcaş de cult Mănăstirea Sărindar, care a existat până în 1896, pe locul căruia s-a construit Cercul Militar.Mănăstirea a fost unul dintre cele mai importante şi frumoase lăcaşuri de cult ale Bucureştiului, construită de domnitorul Matei Basarab în 1652, purta hramul Adormirea Maicii Domnului şi era faimoasă prin existenţa unei icoane vechi a Maicii Domnului, făcătoare de minuni. În februarie 2011, cu ocazia sărbătoririi a 88 de ani de la inaugurarea palatului, conducerea C.M.N. a avut iniţiativa dezvelirii unei plăcii comemorative, care evocă existenţa bisericii şi mănăstirii Sărindar pe locul în care s-a construit Palatul, amplasată pe faţada clădirii dinspre bulevardul Regina Elisabeta, lângă intrarea în sala de expoziţie Galeria Artelor. De asemeni, în 2001, pe baza avizelor Ministerului Culturii şi Primăriei, pe balustrada fântânii din faţa terasei palatului  se aşează o placă de marmură cu inscripţia „Fântâna Sărindar”, în amintirea fostei mănăstirii.