SALA BIZANTINĂ

Sala Bizantină prezintă o armonizare a stiului bizantin cu elemente specifice arhitecturii româneşti. Coloane scunde, înnobilate cu frize din stiuc aurit, susţin arcade romane. 

Dintre elementele de arhitectură autohtonă este prezent tavanul casetat din stiuc-marmură  ce imită grinzile din lemn care se găsesc în casele romaneşti. În interiorul arcurilor murale sunt fresce reprezentând, pe o parte,  scene din istoria naţională(Unirea Moldovei cu Tara Românească din 1859; Războiul de Independenţă din 1877, Momentul August 1944), iar pe cealaltă parte, portrete ale domnitorilor provinciilor româneşti (Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Mircea Cel Bătrân). Frescele au fost realizate, în tehnica murală, de pictorul Horia Ghelu, în timpul lucrărilor de restaurare a Palatului CMN, desfăşurate între anii 1979-1989, în urma cutremurului din 1977. Frescele au înlocuit scene cu sfinţi militari şi cu stemele provinciilor româneşti.