SALA ALBA IULIA

Sala Alba-Iulia evocă localitatea cu acelaşi nume ce reprezintă în istoria României simbolul unităţii naţionale. Tablourile care o ambientează  sunt expresia artistică a unor momente semnificative din istoria poporului român. Lucrarea "Naşterea poporului român" reprezintă etnogeneza poporului nostru, reliefând componentele sale primordiale: filonul dacic şi cel latin. Sunt folosite efigiile devenite simboluri  ale regelui Decebal şi ale împăratului Traian, profilate pe axul columnei lui Traian, adevărata cronică scupltată a războaielor daco - romane, considerată în mod figurat şi un act de naştere al poporului român. Femeia cu trăsături dacice reprezintă matricea neamului, continuitatea şi rezistenţa peste timpuri a elementului autohton, iar cei doi copii reprezintă rezultatul îngemânării civilizaţiilor dacice şi latine, fundamentul etnicităţii româneşti, pe care se vor grefa ulterior şi alte influenţe. Ei sunt o aluzie discretă şi la cei doi întemeitori mitologici ai Romei, copiii Romulus şi Remus. Lucrarea este realizată de Valentin Tănase, pictor şi director al Studioului de Arte Plastice al Armatei, ca de altfel şi tablourile ce înfăţişează portretele domnitorilor şi regilor: Mihai Viteazul, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu; Domnitorul şi Regele Carol I; Regele Ferdinand I. Ambientul sălii este completat de lucrările denumite "Poarta cetăţii Alba - Iulia I" şi "Poarta cetăţii Alba - Iulia II", realizate de acelaşi artist Valentin Tănase, precum şi "1 Decembrie 1918", pictată de artistul Vasile Pop Negreşteanu.


Sala este destinată activităţilor preponderent intelectuale: seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, workshop-uri etc.