Proiecte și acțiuni în derulare

1. Ordin de chemare la lectură (împreună cu Editura Militară, Societatea Scriitorilor Militari şi Cercul Militar Naţional)

2. Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice. Evenimente. Aniversări. Comemorări (în colaborare cu Cercul Militar Naţional, Editura Militară, precum și cu alte case editoriale din sistemul editorial românesc

3. Evenimente literare şi editoriale (în colaborare cu Editura Militară, Prior Media Group S.R.L., precum și cu alte case editoriale din sistemul editorial românesc Programul cuprinde lansări de carte, vitrine ale cărţii, întâlniri cu cititori şi editori, întâlniri cu autori, promovarea lucrărilor de carte tipărite sub egida Societăţii Scriitorilor Militari şi Editurii Militare etc.

   3.1. Strada ficţiunii (în colaborare cu edituri din țară și de peste hotare)

   3.2. Biografii celebre (în colaborare cu edituri din țară și de peste hotare)

4. Editări – Tipărituri (editarea şi tipărirea publicaţiilor proprii, „Expres-Informaţia” şi „Buletin de carte străină”, precum şi a unor lucrări de carte menite să sprijine activitatea bibliotecilor din Armata României ori să popularizeze colecţiile de carte ale instituţiei)

5. Completarea colecţiilor de carte şi publicaţii periodice româneşti şi străine (studierea ofertelor de carte şi publicaţii periodice, comenzi către edituri sau instituţii specializate în importul de carte şi publicaţii periodice, în limitele resurselor financiare repartizate anual)